Samarbejdsmodeller

Med den nye skolereform er der opstået flere forskellige samarbejds- og partnerskabsmodeller, som skolen og jeres forening kan benytte sig af. DIF har beskrevet en række samarbejdsmodeller. Nedenfor er en række af disse nøjere beskrevet og udvalgt til DHF’s foreninger.


Nederst på siden findes vejledning til næste skridt, nemlig udfærdigelse af samarbejdsaftalen.

 

Simple samarbejdsmodeller

 

Intromodel

Foreningen inviteres ind på skolen. Intromodellen giver mulighed for, at foreningen kan præsentere sig selv og sine aktiviteter for eleverne. Dette kan indbefatte et introduktions- og inspirationselement, både for elever, lærere og pædagoger. Der kan eventuelt tænkes i introduktion, hvor skolen besøger foreningen, eller foreningen besøger skolen.

 

Karavanemodel

Håndboldkaravanen kører fortsat. Her er igen mulighed for at udvide karavanen, således at skolens lærere og pædagoger modtager et mindre kursus i forbindelse med karavanebesøget.

 

Inspirationsmodel

Inspirationsmodellen går ud på, at lærerne og pædagogerne kan få støtte og inspiration af foreningens trænere og instruktører til at lave bevægelse integreret i den boglige undervisning i fag udover idræt. DHF anbefaler foreningerne til at undgå et sådant samarbejde, da det ikke umiddelbart får afsmittende effekt for jeres håndboldforening, eksempelvis i form af flere medlemmer.

 

Udvidede samarbejdsmodeller

 

Partnerskabsmodel

En eller flere skoler indgår partnerskab med en forening. Foreningen leverer idrætsaktiviteter for eksempelvis bestemte klassetrin i bestemte forløb. Her kan der på længere sigt være mulighed for at arbejde hen imod kombinationsstillinger, hvor for eksempel foreningens træner er ansat i skolen og foreningen. Kun en lille andel af DHF’s foreninger forventes at kunne arbejde med denne model.

 

Trænermodel

Denne model er baseret på et samarbejde imellem den enkelte skole og forening. Her leverer foreningen trænere til at varetage eller assistere i undervisningen. Der kan eventuelt bygges et forløb op, hvor træneren indgår i bestemte dele af undervisningen og i andre dele blot er sparringspartner for lærerne. Modellen forudsætter fortsat at foreningerne har frivillige, der har tiden til og muligheden for at indgå i tidsrummet for folkeskolens undervisning, samt at der sker aflønning til foreningen.

 

Talentmodel

Talentmodellen er en udvidelse af en allerede eksisterende ordning, som ligger inden for Team Danmarks Eliteidrætskommuner. Med den nye skolereform åbnes der for, at alle skoler kan tilbyde eliteatleter muligheden for, at deres træning kan regnes som en del af de obligatoriske undervisningstimer. Foreningerne skal her stille fleksible træningstider og faciliteter til rådighed for atleterne på skolen eller i kommunen. Kun en lille andel af DHF’s foreninger forventes at kunne arbejde med denne model.

 

Indsatsmodel

Skolerne kan i samarbejde med organisationer som DIF/DGI og lokale foreninger vælge at arbejde med særlige indsatser og aktiviteter. Her er DHF indgået et partnerskab med DIF og Dansk Skoleidræt om at tilbyde håndbold til Skolesport. Se mere om Skolesport i menubjælken ovenfor.


HER ER DINE VÆRKTØJER
Samarbejdsaftale
Inspirationsbanken
Kun sammen kan vi knække kurven!
Tilmeld dig nyhedsbrevet og få del i de gode historier og spændende nyheder i projektet. Det er også fortsat muligt at tilmelde sin klub en eller flere af indsatsområderne i Knæk Kurven.
Vælg indsatsområder ved tilmelding til projektet:
Værktøjer der gør din hverdag lettere
KLUB-BUILDING
Få de bedste værktøjer
HÅNDBOLD I SKOLEN
Få de bedste værktøjer
Brug for hjælp?
Klik på ikonet og find nemt find din lokale udviklingskonsulent
Kun sammen kan vi Knække kurven
Klik på ikonet og se nyheder og gode historier om Knæk Kurven
Knæk Kurven-fællesskab
Klik på ikonet og bliv en del af Knæk Kurven-gruppen på Facebook
SENESTE NYHEDER
Mange håndboldklubber oplever, at når unge har gennemført folkeskolen, er de svære at holde fast i håndbolden. Men hvorfor er det sådan? Nu kan du hjælpe med at finde svaret.
NYE BANER SKAL SIKRE FLERE BOLDBERØRINGER OG FJERNE TRANSPORTZONEN MIDT PÅ BANEN. DET SKAL GØRE DET NEMMERE FOR NYBEGYNDEREN OG ØGE MOTIVATIONEN TIL HÅNDBOLD HOS SPECIELT BØRN OG UNGE.
Tidligere landsholdsspillere Jesper Jensen og Rikke Nielsen er blandt foredragsholderne, når DHF sætter fokus på børnehåndbold med symposium den 14.-15. oktober i Vildbjerg.
Dansk Håndbold Forbund tester i løbet af efteråret konceptet ”DHF Kortbane” ved fire teststævner rundt om i landet. Efter evaluering og evt. justeringer vil der fra årsskiftet blive afviklet DHF Kortbane-stævner over hele landet.