Kort om grundmodulerne

1) Dig som mentor – Men hvordan?

Et 2-timers modul med dig i centrum, samt hvordan du kan virke som mentor i din klub.

 

Der tages afsæt i tre forskellige mentortyper: vismanden, vejlederen og læringspartneren. I modulet får du mulighed for at afklare, hvilke kompetencer du som mentor har med, og hvordan du kan bringe dine styrker i spil i din klub.

 

Du præsenteres for konkrete værktøjer, som du kan bruge i dit mentorvirke, bl.a. hvordan du kan lave forventningsafstemning mellem din klub, dig og de trænere, som skal indgå i mentorprogrammet.

 

Dette modul kan også være relevant at deltage i for klubledelsen.

 

2) Mentorforløb i din klub (struktur i din klub)

Et 2-timers modul med konkrete modeller til, hvordan du kan køre mentorforløb i din klub.

 

I modulet arbejdes med forskellige trænertyper, som kan være relevante at lade indgå i et mentorprogram hjemme i klubben. Trænertyperne er blandt andet forældretrænere, nye trænere i klubben, erfarne trænere og hjælpetrænere.

 

Du får mulighed for at reflektere over, hvordan modellerne kan passe hjemme i din klub. Dette modul kan også være relevant at deltage i for klubledelsen.

 

3) Spørg rigtigt!

Et 2-timers modul, hvor du som mentor præsenteres for forskellige måder at spørge på.

 

I modulet får du viden om, hvordan du opbygger tillid til træneren, og hvorfor tillid er vigtigt i jeres mentorforløb. Du præsenteres for den anerkendende samtale, hvor du med fokus på træneren kan tage udgangspunkt i hans/hendes opfattelse af situationen.

 

Det centrale i modulet er konkrete værktøjer til, hvordan du anerkender din klubtræner og spørger på den rigtige måde, for at han/hun har bedst mulighed for at udvikle sig som træner.

 

4) Træner – Motivation og livsfaser

Et 2-timers modul, hvor træneren er i fokus. Hvad motiverer dine klubtrænere? Og hvor er de i deres livsfase?

 

I modulet får du indsigt i forskellige motivationsteorier og perspektiver på begrebet motivation, samt indsigt i livsfaser og deres betydning.

 

Du får værktøjer til sammen med træneren at finde større glæde og motivation i rollen som håndboldtræner og skabe balance i hverdagen.

 

5) Kom i øjenhøjde – Motivation i spillerperspektiv  

Et 2-timers modul, der sætter fokus på trænerens kendskab til spillernes forskellige motivationer til at spille håndbold.

 

I modulet får du viden fra undersøgelser og motivationsteorier, der viser en række faktorer, der påvirker spillernes motivation og deltagelse. Desuden omhandler modulet livsfaser og kommunikation.

Som mentor får du værktøjer til at udfordre og sparre med træneren om, hvordan der skabes et attraktivt og motiverende miljø i din klub.

 

 

6) DHF træneruddannelse og træningsmaterialer

Et 1-times modul, hvor du får kendskab til DHFs uddannelsesmuligheder og andre træningsmaterialer.

 

I modulet får du overblik over uddannelsesmuligheder lige fra børnetrænermoduler til Mastercoach. Efter modulet har du kendskab til, hvordan en træner kan påbegynde eller komme videre med sin træneruddannelse.

 

Modulet giver dig også indblik i hvilke træningsmaterialer, der findes, så som Aldersrelateret Træning, Trille og Trolle i Underskoven, Håndbold fitness, Træningskort, Totalhåndbold, Beach, Match spil, DHF Planner m.m.

 

Modulet har til hensigt at give indsigt i, hvad DHF har på hylderne, som kan bruges til at vejlede de trænere, du er mentor for.

 

 

 

 


Kun sammen kan vi knække kurven!
Tilmeld dig nyhedsbrevet og få del i de gode historier og spændende nyheder i projektet. Det er også fortsat muligt at tilmelde sin klub en eller flere af indsatsområderne i Knæk Kurven.
Vælg indsatsområder ved tilmelding til projektet:
Værktøjer der gør din hverdag lettere
KLUB-BUILDING
Få de bedste værktøjer
HÅNDBOLD I SKOLEN
Få de bedste værktøjer
Brug for hjælp?
Klik på ikonet og find nemt find din lokale udviklingskonsulent
Kun sammen kan vi Knække kurven
Klik på ikonet og se nyheder og gode historier om Knæk Kurven
Knæk Kurven-fællesskab
Klik på ikonet og bliv en del af Knæk Kurven-gruppen på Facebook
SENESTE NYHEDER
Mange håndboldklubber oplever, at når unge har gennemført folkeskolen, er de svære at holde fast i håndbolden. Men hvorfor er det sådan? Nu kan du hjælpe med at finde svaret.
NYE BANER SKAL SIKRE FLERE BOLDBERØRINGER OG FJERNE TRANSPORTZONEN MIDT PÅ BANEN. DET SKAL GØRE DET NEMMERE FOR NYBEGYNDEREN OG ØGE MOTIVATIONEN TIL HÅNDBOLD HOS SPECIELT BØRN OG UNGE.
Tidligere landsholdsspillere Jesper Jensen og Rikke Nielsen er blandt foredragsholderne, når DHF sætter fokus på børnehåndbold med symposium den 14.-15. oktober i Vildbjerg.
Dansk Håndbold Forbund tester i løbet af efteråret konceptet ”DHF Kortbane” ved fire teststævner rundt om i landet. Efter evaluering og evt. justeringer vil der fra årsskiftet blive afviklet DHF Kortbane-stævner over hele landet.