17. november 2014

Skolesamarbejdet blomstrer i hele landet

I forbindelse med den nye skolereform stod foreningerne forud for denne sæson foran helt nye muligheder. Reformen betyder nemlig, at landets folkeskoler i højere grad skal lave aktiviteter i løbet af skoledagen og i den sammenhæng åbne for samarbejde med de lokale idrætsforeninger.

 

Knæk Kurven-projektet satte derfor også fokus på denne åbning med indsatsen Håndbold i skolen, som vejleder foreningerne i tilgangene til skolesamarbejdet og tilbyder et væld af aktiviteter, der er oplagte at præsentere i skoleregi.

 

Se mere om Håndbold i skolen

Over hele landet er håndboldforeningerne allerede i gang med arbejdet – se nogle af de gode eksempler her:

 

Nørre Djurs HK

Nørre Djurs HK indgik inden skolernes sommerferie en samarbejdsaftale med Glesborg skole. Samarbejdsaftalen indeholder både længere forløb, hvor foreningen byder ind med frivillige, men også med arrangementer der bliver afholdt over en enkelt dag.

 

Aftalen indeholder blandt andet et besøg af håndboldkaravanen og en skoleturnering i totalhåndbold for 0.-6.klasse. Samarbejdsaftalen bygger derudover på en gensidig aftale om at låne materialer fra hinanden. Foreningen laver et forløb på 6 uger af en halv times motion for eleverne på tværs af klassetrin.

 

Som noget helt særligt har Nørre Djurs HK valgt at lave et tilbud om Familiemotion/morgenmotion for alle skolens elever og forældre, som forløber over 32 uger af 1 times varighed inden skolestart. Eleverne følges af deres lærere eller af skolens pædagoger under de forskellige tiltag. Der er lavet aftale omkring fælles evaluering af arrangementerne og forløbene efter endt aktivitet.

 

Videbæk/Fiskbæk KFUM

Klubben arrangerer skolehåndbold for alle 4. klasser fra Videbæk Skole, Herborg Skole og Videbæk Kristne Friskole. Det er en dag i håndboldens tegn, og alle er med til kampene - uanset om man er øvet eller uøvet.

 

I Videbæk oplevede man også, at Friskolen holdt et arrangement, hvor næsten samtlige idrætsforeninger var med til at vise eleverne, hvad de forskellige sportsgrene gik ud på. Klubben har opfattelsen af, at det har givet nye medlemmer til den kommende sæson. 

 

Klubben har også haft et møde med Folkeskolens SFO om et muligt samarbejde, ligesom de afvikler håndboldkaravanen hvert år.

 

Thisted

EUC Nordvest og Østre skoles håndboldelever har i samarbejde med DHF og JHF Kreds 2 og de lokale klubber TIK Håndbold, Nors BK og IF Nordthy lavet håndboldkaravane rundt omkring i de lokale haller. Næsten 400 børn har i løbet af formiddagen prøvet kræfter med håndboldsporten.

 

De lokale idrætselever fra EUC Nordvest og Østre skoles idrætselever har i samarbejde med DHF’s udviklingskonsulent lavet programmet for dagen i hallerne. De unge har også været på gulvet og prøvet kræfter med trænerrollen, hvor de på gulvet trænede de mange børn fra lokale folkeskoler.

 

STG/Vallø

STG/VALLØ håndbold og Hotherskolen har indgået samarbejde mellem håndboldklubben og Hotherskolen. Dette betyder i første omgang, at STG/VALLØ stiller trænere til rådighed i undervisningssammenhæng. STG/VALLØ har de sidste par år, med stor succes, arbejdet på at genrejse håndboldafdelingen for børn og unge, og samarbejdet med Hotherskolen er en naturlig følge heraf.

 

Indledningsvis vil STG/VALLØ og Hotherskolen koncentrere samarbejdet omkring elever på indskolingsniveauet, hvor der startes ud med undervisning på 2. og 3. klassetrin. Når kapaciteten på trænerfronten er på plads, og de første erfaringer er høstet, tænkes samarbejdet udvidet til at omfatte alle klassetrin. Der vil være tale om et undervisningsforløb, som strækker sig over seks uger af 60 minutters varighed om ugen.

 

Målene for samarbejdet er at bidrage til elevernes fysiske og motoriske udvikling samt introducere eleverne til håndbold som sportsgren og ikke mindst det sociale aspekt i en holdsport. Samtidig håber STG/VALLØ som forening, at samarbejdet vil medvirke til, at eleverne får øje på de spændende sider af foreningslivet, og får en naturlig lyst til at deltage heri.

 

En anden målsætning i forbindelse med det nye samarbejde er at oprette en junioridrætslederuddannelse som valgfag på 7.-, 8.- eller 9.- klassetrin. Dette vil foregå i samarbejde mellem Dansk Skoleidræt, Dansk Håndbold Forbund og Dansk Idræts Forbund.

 

Sidder du også med en god historie fra jeres forening? Send den gerne til tlp@dhf.dk

 

 


Kun sammen kan vi knække kurven!
Tilmeld dig nyhedsbrevet og få del i de gode historier og spændende nyheder i projektet. Det er også fortsat muligt at tilmelde sin klub en eller flere af indsatsområderne i Knæk Kurven.
Vælg indsatsområder ved tilmelding til projektet:
Værktøjer der gør din hverdag lettere
KLUB-BUILDING
Få de bedste værktøjer
HÅNDBOLD I SKOLEN
Få de bedste værktøjer
Brug for hjælp?
Klik på ikonet og find nemt find din lokale udviklingskonsulent
Kun sammen kan vi Knække kurven
Klik på ikonet og se nyheder og gode historier om Knæk Kurven
Knæk Kurven-fællesskab
Klik på ikonet og bliv en del af Knæk Kurven-gruppen på Facebook
SENESTE NYHEDER
Mange håndboldklubber oplever, at når unge har gennemført folkeskolen, er de svære at holde fast i håndbolden. Men hvorfor er det sådan? Nu kan du hjælpe med at finde svaret.
NYE BANER SKAL SIKRE FLERE BOLDBERØRINGER OG FJERNE TRANSPORTZONEN MIDT PÅ BANEN. DET SKAL GØRE DET NEMMERE FOR NYBEGYNDEREN OG ØGE MOTIVATIONEN TIL HÅNDBOLD HOS SPECIELT BØRN OG UNGE.
Tidligere landsholdsspillere Jesper Jensen og Rikke Nielsen er blandt foredragsholderne, når DHF sætter fokus på børnehåndbold med symposium den 14.-15. oktober i Vildbjerg.
Dansk Håndbold Forbund tester i løbet af efteråret konceptet ”DHF Kortbane” ved fire teststævner rundt om i landet. Efter evaluering og evt. justeringer vil der fra årsskiftet blive afviklet DHF Kortbane-stævner over hele landet.